Facadeisolering

Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering er en metode, hvor facadebatts klæbes og/eller fæstnes mekanisk på facaden. Den opsatte isolering pudses med en facadepuds hvori der indlægges et armeringsvæv. Til slut gives facaden en slutbehandling. Der findes forskellige strukturer og strukturstørrelser, og der kan vælges imellem standard hvid og mange farver enten indfarvede eller som efterfølgende maling.

Selve udførelsen sker med minimale gener, da alt arbejdet udføres udefra. Udvendig facadeisolering kan bruges på projekter af alle størrelser på både nyt og gammelt.

Ældre huse hvor facaderne er i helt eller delvist dårlig stand vil have ekstra gavn af udvendig facadeisolering, da den eksisterende facade pakkes ind, og derved skånes for yderligere slitage af vejrliget. For ældre huse er der adskillige fordele ved at lave udvendig facadeisolering. Som før nævnt beskyttes den oprindelige klimaskærm. De indvendige vægge vil, på grund af placeringen af isoleringen udvendigt, være opvarmede og vil medføre et betydeligt bedre indeklima med reduceret træk. Såfremt isoleringen også foretages under terrænhøjde vil trækgener fra gulvet reduceres betydeligt.

Indvendig isolering.

Indvendig isolering vil have en negativ indflydelse på ydervæggen, idet denne form for isolering gør ydervæggen koldere, hvilket øger risiko for frostsprængninger og nedbrydning af ydervæggen. Læg mærke til at de tekniske krav til udførelsen af indvendig isolering er meget store og for en del ældre huse stort set umulige at opfylde med stor risiko for svamp og råd til følge.

Få et gratis isoleringstjek

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigts muligt