Stort set alle bygninger i dag med mere end 15 års historie
kan efterisoleres med store besparelser til følge,
vi isolerer alle slags byggerier, og garanterer markedets bedste service


Udvendig Facade Isolering

Udvendig facadeisolering er en metode, hvor facadebatts klæbes og/eller fæstes mekanisk på facaden. Den opsatte isolering pudses med en facadepuds. Læs mere om facadeisolering her


Udlægning af Loftgranulat

Vi tilbyder loftisolering til alle huse og erfaringsmæssigt kan næsten alle huse fra før 1990 trænge til et isoleringstjek. Læs mere om loftisolering her


Indblæsning i hulmur

Fordelene er mange ved isolering af hulmure, indeklima forbedres, varmeregningen reduceres og ikke mindst passer vi på vores omgivelser og miljøet. Læs mere om hulmursisolering her


Indblæsning i etageadskillelse

Der er etageadskillelse i de fleste ældre huse(før 1960) og der er god økonomi i at isolere etageadskillelsen. Læs mere om isolering af etageadskillelse her

Referencer
  • Regimentsparken
  • Kajkanten
  • Fairway

Rockwool partner og autoriseret indblæsningsfirma

Alle autoriserede indblæsningsfirmaer er underkastet en løbende stikprøvekontrol af Rockwool A/S og er medlem af Indblæsernes Garantifond som omfatter indblæsning i hulmur, etageadskillelser og loftsisolering.

Når en hulmur, etageadskillelse eller et loft isoleres, modtager De en isoleringsattest. Denne attest er et garantibevis, der er værd at gemme, for den vil gavne værdien af Deres hus og forenkle energimærkningen.